< ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΧΙΛΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΧΙΛΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
''Hip hop is beautiful , Hip hop is life''
alekawesley:

🚬
badass &lt;3